Görme Engelliler

Okulumuzda öğrencilerimize yönelik deneme sınavları gerçekleştiriliyor....

9-10 ve 11´inci sınıflara sene boyunca 6. 12´inci sınıflara ise sene boyunca toplamda 9 deneme sınavı yapılacak. Yapılan sınavlar optik okuyucuda değerlendirilerek konu analizleri öğrencilere sunulacaktır.

9-10 ve 11´inci sınıflara sene boyunca 6. 12´inci sınıflara ise sene boyunca toplamda 9 deneme sınavı yapılacak. Yapılan sınavlar optik okuyucuda değerlendirilerek konu analizleri öğrencilere sunulacaktır. Böylelikle öğrencilerimizin hem derslerinde olan başarısının yükseltilmesi ve üniversite giriş sınavlarındakki başarılarının arttırılması hedeflenmektedir.